Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een belangrijk overlegorgaan dat binnen de school een aantal keer per jaar met  de school overleg pleegt over de gang van zaken op school.
De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het doel van de MR  is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, de vakantieplanning en het jaarverslag.

In schooljaar 2017-2018 zal de MR bestaan uit:
Marischa van Baren, leerkracht: voorzitter MR.
Kirsten Niessen, leerkracht.
Cecile Alewijnse, ouder
Vacature, ouder

Notulen:

Notulen_MR_Vergadering_2013-09-16.pdf

Notulen_MR_Vergadering_2014-01-27.pdf

Notulen_MR_Vergadering_2014-03-17.pdf

Notulen_MR_Vergadering_2014-06-02.pdf

Notulen_MR_Vergadering_2014-09-30.pdf

 Notulen_MR_Vergadering_2016-12-08.pdf

Notulen_MR_Vergadering_2017-06-15.pdf

 

Notulen_ALV_2015-2016.pdf

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag_MR_2012-2013.pdf

Jaarverslag_MR_2013-2014.pdf

Jaarverslag_MR_2014-2015.pdf

Jaarverslag_MR_2015-2016.pdf

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

©2017 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl