Aanmelden

Hoe werkt de inschrijvingsprocedure bij ons op school? 

De leerlingen worden aangemeld bij de directie van de school. Er volgt een kennismakingsgesprek, waarin er algemene informatie verstrekt wordt over de school en er een rondleiding verzorgd wordt. Daarnaast krijgen de ouders de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van dit gesprek krijgen de ouders twee formulieren ter invulling mee naar huis, samen met de schoolgids (digitaal) en de schoolkalender. Het aanmeldingsformulier en het intredeformulier, die ouders meekrijgen. Deze formulieren zullen de basis vormen voor een intredegesprek. Aan het eind van dit intredegesprek worden uw kind(eren) formeel aangemeld, rekening houdend met het aannamebeleid. De leerkracht waarbij uw kind in de groep komt krijgt een kopie van het inschrijf- en intredeformulier  zodat hij/zij op de hoogte is van eventuele bijzonderheden en voorbereidingen kan treffen als de leerling de eerste schooldag komt.

Op het moment dat het een zij-instromer betreft zal de directie/ groepsleerkracht en/ of Intern Begeleider contact opnemen met de vorige school.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen