Aanmelden

Hoe werkt de inschrijvingsprocedure bij ons op school?

De leerlingen worden aangemeld bij de directie van de school. Er volgt een kennismakingsgesprek, waarin er algemene informatie verstrekt wordt over de school en er een rondleiding verzorgd wordt. Daarnaast krijgen de ouders de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van dit gesprek krijgen de ouders formulieren ter invulling mee naar huis, samen met de schoolkalender. Mochten de ouders de keuze maken voor basisschool de Maasköpkes, dan volgt er een intakegesprek. Bezoekt het kind peuteropvang de Maasköpkes dan zal er een warme overdracht plaatsvinden tussen de peuteropvang en de school. Dit is dan het intakegesprek. Het initiatief voor deze warme overdracht zal worden genomen door de peuteropvang. Bij deze warme overdracht zal de pedagogisch medewerker van de peuteropvang, de ouders, de intern begeleider van de school en indien mogelijk de groepsleerkracht aansluiten. Mocht het nodig zijn dan sluit de zorg coördinator van SamenSpelen aan.  Aan het eind van het intakegesprek/ warme overdracht worden de kind(eren) formeel aangemeld, rekening houdend met het aannamebeleid. Op het moment dat het een zij-instromer betreft zal de Intern Begeleider contact opnemen met de vorige school.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen