Passend onderwijs

Alle kinderen zijn in principe op onze school welkom, mits wij naar onze inschatting kunnen voldoen aan de voorwaarden die de begeleiding van de aangemelde kinderen vraagt. Het kan dus voorkomen dat we kinderen niet zullen aannemen op BS De Maasköpkes, omdat wij niet kunnen voldoen aan de speciale zorg die uw kind(eren) nodig heeft. 

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen krijgen de zorgplicht voor alle leerlingen uit hun regio. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken. Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften naar de school in de buurt kunnen gaan. Hierbij stellen wij de voorwaarde dat zowel de materiële aanpassingen als de extra zorgmaatregelen goed geregeld moeten zijn. Elke beslissing over de toelating van een leerling zal zorgvuldig overwogen moeten worden. Het is niet mogelijk om vooraf een absoluut aantal zorgleerlingen per groep of per school aan te geven. Elke leerling met specifieke zorgbehoeften heeft begeleiding nodig en dient per geval beoordeeld te worden of de school kan voldoen aan de benodigde onderwijsbehoeften. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Schoolondersteuningsprofiel’ in onze schoolgids.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling