Oudervereniging

 De oudervereniging van basisschool de Maasköpkes heeft de volgende taken:

  • Medewerking verlenen bij het organiseren van feesten en vieringen;
  • Organisatie of medeorganisatie van een aantal activiteiten zoals de sportdag, paasactiviteiten e.d.;
  • Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;
  • Tenminste éénmaal per jaar wordt er gelegenheid geboden om een algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Hiervoor krijgen alle ouders een uitnodiging. Daarbij krijgen zij een jaarverslag uitgereikt. Bij een te geringe behoefte aan een ALV worden zowel het jaarverslag als het financieel verslag in de nieuwsbrief vermeld.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit gekozen ouders van schoolgaande kinderen. Aanspreekpunt vanuit het schoolteam is Aimée Janssen (groepsleerkracht 7-8). 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen