Overblijven

Tussen Schoolse Opvang (TSO = overblijven)

Bij ons op school kunnen kinderen overblijven tussen de middag. BS De Maasköpkes begeleidt de opvang van de kinderen “tussen de middag”. We doen dit op onze eigen manier. We zorgen ervoor dat de tussenschoolse opvang voor alle kinderen leuk is, want ook bij het overblijven willen kinderen elkaar ontmoeten en kunnen kinderen zich op een speelse manier ontwikkelen.

Wat is voor ons Tussenschoolse opvang?
Voorop staat dat kinderen moeten kunnen eten, drinken en spelen in een ontspannen sfeer. Het is tenslotte hun vrije tijd, al zijn er natuurlijk wel afspraken. Deze afspraken zijn bekend bij de overblijfouders. We werken zo veel mogelijk leeftijdsgericht. Overblijven moet niet alleen leuk zijn voor jongere kinderen, ook oudere kinderen moeten met plezier komen. Spelmateriaal, afspraken en verantwoordelijkheden sluiten aan op de leeftijd van uw kind(eren).

Waar wordt uw kind opgevangen?
De kinderen blijven over in de school. Soms in het BSO-lokaal, maar indien nodig, ook in een ander klaslokaal. In deze ruimten eten en drinken de kinderen. Bij slecht weer mogen de kinderen onder andere spelletjes spelen, knutselen, tekenen of aan de computer. Bij goed weer gaan de kinderen na het eten lekker naar buiten of wordt er buiten gegeten.

Wie passen er op uw kind?
We werken met een groep vrijwillige en enthousiaste overblijfkrachten, deze staan onder begeleiding van een TSO-coördinator.  De TSO-coördinator van onze school is Ellen Rigtering. Zij is zelf een vrijwillige ouder. Ellen is het aanspreekpunt in verband met de tussenschoolse opvang en tevens ook de contactpersoon voor ouders en leerlingen richting de directie en het team.
Onze overblijfkrachten gaan graag met kinderen om en kunnen plezier met ze maken. Als het nodig is weten ze ook hoe ze duidelijk en corrigerend kunnen optreden.
Wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij Ellen Rigtering.
Contact e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelding en betaling
De kosten van het structureel overblijven zijn twee jaar geleden verlaagd van €2,- per keer
naar € 1,50 per keer vanaf 1 vaste dag overblijven per week. Wanneer leerlingen meerdere vaste dagen per week overblijven gelden andere bedragen. Dit bedrag is kostendekkend en is, in samenspraak met de MR-oudergeleding, bepaald.

Basisschool de Maasköpkes maakt het onderscheid tussen leerlingen die overblijven op een of meerdere vast(e) moment(en) in de week en leerlingen die incidenteel overblijven.
Voor de ouders die gebruik maken van vaste overblijfmomenten in de week, is beschreven hoe het overblijfbedrag voor een periode afgekocht kan worden.

Vanaf dit schooljaar biedt Basisschool de Maasköpkes ouders twee opties om het overblijven af te kopen. U kunt als ouder ervoor kiezen om direct het gehele schooljaar af te kopen (zie tabel optie 1) of om het overblijven af te kopen over een tweetal perioden (zie tabel optie 2). In onderstaande tabellen is af te lezen dat wanneer u meerdere dagen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, u korting ontvangt op het afkoopbedrag.

Komend schooljaar kent in totaliteit 40 schoolweken. U ziet in de schema’s hieronder dat in totaliteit 37 schoolweken in rekening worden gebracht. Studiedagen, vrije dagen en overige dagen waardoor leerlingen niet hoeven over te blijven, worden hierdoor verminderd en hoeven dus niet meer verrekend  te worden.

Optie 1: afkoop overblijven gehele schooljaar

Kosten overblijven vanaf zomervakantie 2018 tot zomervakantie 2019 

Afkoopbedrag

1 vaste dag in de week

37 schoolweken x € 1,50

€ 55,50

2 vaste dagen in de week

37 schoolweken x € 1,40

€ 103,60

3 vaste dagen in de week

37 schoolweken x € 1,25

€ 138,75

4 vaste dagen in de week

37 schoolweken x € 1,10

€ 162,80

Optie 2: afkoop overblijven in twee periodes

Kosten overblijven vanaf zomervakantie 2018 tot carnavalsvakantie 2019

Afkoopbedrag

1 vaste dag in de week

23 schoolweken x € 1,50

€ 34,50

2 vaste dagen in de week

23 schoolweken x € 1,40

€ 64,40

3 vaste dagen in de week

23 schoolweken x € 1,25

€ 86,25

4 vaste dagen in de week

23 schoolweken x € 1,10

€ 101,20

Kosten overblijven vanaf carnavalsvakantie 2018 tot zomervakantie 2019

Afkoopbedrag

1 vaste dag in de week

14 schoolweken x € 1,50

€ 21,-

2 vaste dagen in de week

14 schoolweken x € 1,40

€ 39,20

3 vaste dagen in de week

14 schoolweken x € 1,25

€ 52,50

4 vaste dagen in de week

14 schoolweken x € 1,10

€ 61,60

We verzoeken u het bedrag over te boeken naar:
IBAN: NL 26 INGB 0663412234 t.n.v. MosaLira inzake Maasköpkes
Onder vermelding van: naam kind + groep + dagen overblijven (bijv. donderdag + vrijdag)
Tevens willen we u vragen ook een mail te sturen naar onze overblijfcoördinator: Ellen Rigtering (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met daarin naam kind + groep + dagen overblijven.

Mocht u voor meerdere kinderen het overblijven willen afkopen, dan verzoeken wij u om per kind een aparte overboeking te maken.

Langdurige ziekte van een kind:
Wanneer een leerling langer dan een week ziek is geweest; kan er verrekening van het afkoopbedrag plaatsvinden. Ouders dienen dan contact op te nemen met Ellen Rigtering betreft het maken van verdere afspraken.

Ruildagen:
Bij aanvang van het schooljaar geeft u, zoals hierboven beschreven, door welke dagen uw kind(eren) overblijft. Gedurende het jaar is het mogelijk, om een overblijfdag te veranderen. U dient de nieuwe overblijfdag door te geven aan Ellen Rigtering.

Tussentijdse instroom:
Ook gedurende het jaar is het mogelijk om een of meerdere vaste overblijfdagen af te nemen. U kunt dan contact opnemen met Ellen Rigtering om de overblijfdagen af te spreken en tevens te bespreken welk afkoopbedrag dan overgeboekt moet worden.

Incidentele overblijfdag:
Het blijft mogelijk om incidenteel uw kind(eren) te laten overblijven. De kostprijs voor het incidenteel overblijven is € 2,- per keer per kind en dient op de dag van overblijven contant voldaan te worden. Dit bedrag kunt u dan meegeven aan uw kind.

Betaling in meerdere termijnen:
Basisschool de Maasköpkes biedt de ouders de mogelijkheid, om de overblijfgelden in termijnen te betalen. Hierdoor wil de school de ouders tegemoet komen aan de lagere overblijfkosten en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om niet ineens het volledige bedrag over te hoeven boeken.
Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling worden de totale overblijfkosten gedeeld over een nader te bepalen aantal termijnen. Dit kunt u afstemmen met ons op school.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling