Verlofaanvraag

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring bij het verlofformulier indient dat u niet tijdens de schoolvakanties vrij kunt nemen.

Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties
Uw kind kan uitsluitend vrij krijgen als:

  • U door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk;
  • Uw vakantie niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • Uw vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen.

Toestemming vragen
U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulieren

Niet eens met beslissing

Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

Vrij bij bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. 

images

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen